Resultaatgerichte aanpak, Yellowflex ontwikkelt websites door middel van een gestructureerde, inzichtelijke en resultaatgerichte methode. Elk project wordt grofweg in 4 fases verdeeld.

1. Voortraject

Samen met Yellowflex brainstormt u over uw doelstellingen en bekijken we de verschillende strategische mogelijkheden voor uw website. Hierna wordt de doelstelling(en) en verschillende doelgroepen van de website in kaart gebracht en vastgesteld. Vervolgens vertaalt Yellowflex dit naar een website structuur en worden de benodigde website functionaliteiten vastgesteld.

2. Realisatie

Om een goed inzicht te behouden gebruikt Yellowflex in haar aanpak een duidelijke scheiding tussen het designen van de website en het bouwen ervan.

3. Live

De nieuwe website wordt door Yellowflex gehost en live gezet. Vervolgens traint Yellowflex u en/of uw medewerkers, zodat u de website zelf kunt aanpassen met het content management systeem. Ook leren wij u hoe u met Google Analytics de prestatie kan. En komt u er even niet uit, dan kunt u natuurlijk met ons contact opnemen.

4. Optimalisatie

Enige tijd nadat de website live is gegaan kunnen we optimalisaties doen door middel van de website statistieken. Hierop aansluitend kunnen we hulp bieden bij de aansluiting met uw website op Google advertenties.